C/Ramon Turro' 11 08005 Barcelona Spain
Osmosis interface 2
Various places
Com s’acciona un posterior i més fèrtil procés osmòtic entre els dos líquids (local-visitant) en contínua tensió energètica? 1-Extenent l’esdeveniment a la ciutat. Art i arquitectura com catalitzadors local-visitant, paisatge-moviment, espai-persones, jo-entorn. 2-Fent de l’art i l’arquitectura mediadors/interfícies. Un dels mecanismes més emprats com línea de recerca és la idea de geografia com possible interfície entre entorn. 3-Posicionant Catalunya geogràficament, cultural i social; prenent consciència de les onades d’influències que venen de l’oest, de l’est, del nort i del sur; del passat i del present. 4-Tractant d’analitzar la interdisciplinarietat de les classes socials tradicionals; aprofundint a les diferències sempre més complexes i desenfocades. 5-Traçant i describint la barreja de funcions, usos i éssers en el flexible teixit social i en el complicat context històric. 6-Posant llavors amb...