C/Ramon Turro' 11 08005 Barcelona Spain
Nenufares
Rubí - Catalunya
El projecte proposa un sistema de distribució dels espais segons un esquema d'intersecció de cossos circulars. Una de les raons que ens han dut cap a aquesta decisió és que els espais han de ser amplis i susceptibles de ser subdividits en diferents ambients, i aquesta forma permet gaudir d'una important flexibilitat en aquest sentit. Les formes són especialment idònies per a la realització d'un espai destinat a nens de 0 a 3 anys permetent una distribució funcional, senzilla i eficaç, creant espais de trànsit prou espaiosos per no dificultar el moviment i facilitant la visibilitat i l’accessibilitat de la persona adulta per part de l’infant ( que ha de ser prioritària.) L'edifici central d'entrada es divideix distribuint en la zona nord els espais de serveis de l'escola i la rampa de connexió a la planta primera i en la zona sud-est sud-oest els espais multiusos de relació entre els nens, les famílies i el...